BILDER FRÅN JONSERED
Klicka på bilderna om du vill se dem i större format och högre upplösning!
 
 
 

Hallebacken
Under tiden 1907-15 uppfördes fristående enfamiljshus i trä och kring dessa anlades trädgårdar.Husen bestod av hall,kök och rum på första våningen och i den andra ett rum samt garderober och yttervind. 1924 fick man förbruka 85 watt: 1x60,1x10 och 3x5 watt.

Udden
På 1918-talet revs det gamla torpet Udden och man byggde ett större bostadshus för lärare och tjänstemän. Den gamla vägen upp för Anna-Stinas lid och Amerikaliden fick en annan anslutning ner mot landsvägen.

Jonsereds Kyrka
Ägaren till Jonsereds Fabriker William Gibson d.ä. bestämde i sitt testamente att en kyrka skulle byggas. Den invigdes i maj1860. Disponenten i Jonsered hade patronatsrätt, han anställde en brukspredikant som tillsammans med lärare skulle undervisa i skolorna. Patronatsrätten upphörde 1922. I kyrkan finns en klenod, orgeln som är byggd av den skicklige och kände orgelbyggaren Per Schiörlin. Orgeln kom från Örgryte gamla kyrka och var ursprungligen inköpt av den engelska församlingen i Göteborg.

Missionskyrkan
Jonsereds Missionskyrka invigdes i September 1912. Den uppfördes av C. Gustaf Nilsson från Partille. Församlingens egna medlemmar utförde övriga arbeten. Byggnadskostnaderna uppgick till 10.590 kronor. Omfattande reparations och nydaningsarbeten utfördes 1962. Vid årsmötet 1975 beslöts att friköpa kyrktomten.

Klostret
1899 stod det första ålderdomshemmet färdigt i Jonsered. Driftsingeniören på fabriken Sven Winquist(sedermera i Gamlestadens Fabriker och SKF) ritade hemmet. Nu drivs hemmet som ett kloster av munkar i Heliga Franciskus Brödraskap. Kapellet uppfördes 1989-90 och har på arkitektoniskt sätt anpassats till den ursprungliga byggnaden inte minst vad tegel och mönster,tak och färg beträffar.

 


Hallebacken


Udden


Jonsereds kyrka


Klostret