BILDER FRÅN JONSERED
Klicka på bilderna om du vill se dem i större format och högre upplösning!
 
 
 

Jonsereds Fabriker
Jonsereds fabriker är ett av Sveriges bäst bevarade tidiga industrimiljöer. Man anlade tidigt en kanal från sjön Aspen och från denna drev två vattenhjul vävstolar,spinnerimaskiner och verkstadens olika maskiner. Man tillverkade bl.a. segelduk,presenningsväv,brandslangar,
snickerimaskiner, skogskranar och motorsågar. Som mest arbetade ca 1200 anställda på företaget.

Nye Gården
På 1840-talet byggdes en bostadslänga för en del av de anställda. Huset ligger längs Säveån och innehöll då spisrum eller ett rum och kök. Hit till Nye Gården flyttade en del som tidigare bott i Brackegården som innehöll de första bostäderna och skola.

Nybygget
Nybygget anses vara Sveriges första radhus hade sin förebild ifrån England. Här bodde spinn och vävmästare och tjänstemän. Här bodde också på sin tid den förste brukspredikanten. Kristian Thorin.

Manered
När nya bostäder skulle uppföras revs den gamla gården Manered,som låg strax nedabför kyrkan. Här uppfördes två gårdar på varsin sida om Kyrkogatan. De innehöll spisrum och enrumslägenheter,förråd och tvättstuga. Dass inrymdes i de lägre flyglarna. Vatten hämtades från en pump mitt inne på gården. Ovanför kyrkan
fanns en brunn som användes med självtryck. Husen är nu ombyggda till större bostadsrätter.

 



Jonsereds fabriker


Porthuset


Nybygget


Manered